Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
PrihlásenieO spoločnosti

There are no translations available.

Charakteristika činnosti

Spoločnosť BIOPALIVÁ, spol. s r.o. bola založená v r. 1997 s hlavným zameraním na podnikanie v oblasti spracovania odpadovej drevnej biomasy s následnou výrobou štiepky.
Odpadová drevná biomasa je vykupovaná v celej škále, ktorá sa vyskytuje pri spracovaní v drevospracujúcom priemysle vo forme kôry, pilín, drevného prachu, kusovej biomasy z prírodného dreva, odrezkov z aglomerovaných materiálov vznikajúcich pri výrobe nábytku.

Spoločnosť nakupované produkty v prvej fáze roztriedi na produkty určené buď na energetické alebo technologické účely a následne je z nich vyrobená drevná štiepka.

V súčasnosti spoločnosť vykupuje cca 25 000 – 30 000 ton drevnej odpadovej biomasy ročne.
Vízia spoločnosti je dosiahnuť spracovateľskú kapacitu na úrovni cca 80 000 – 100 000 ton/rok aj prostredníctvom rozšírenia spracovania drevnej biomasy o sortiment, ktorý je za použitia jednoduchšej technológie nespracovateľný, ako napr. staré drevo po dobe služby.

 

Technické parametre drevnej štiepky:

Charakteristika Energetická štiepka Technologická štiepka
výhrevnosť 8,0 – 10 MJ/kg 11 – 13,5 MJ/kg
vlhkosť 35 – 60 % 30 – 50 %
frakcia 1 – 30 mm 2 – 60 mm
druh mix ihlič./listnatá
60 – 40 %
mix ihlič./listnatá
80 – 20 %


Výroba energetickej štiepky je nosnou činnosťou spoločnosti aj vzhľadom na v poslednej dobe novovznikajúce teplárenské spoločnosti, ktoré spaľujú drevnú štiepku alebo spoločnosti, ktoré rekonštruujú svoje tepelné zdroje na spoluspaľovanie drevnej štiepky.
Drevná štiepka patrí do kategórie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispievajú k zníženiu vypúšťania emisií skleníkových plynov.

 

Oznamy

There are no translations available.

Spoločnosť Biopalivá spol. s r. o. ponúka na predaj drevnú štiepku. V prípade záujmu kontaktujte 0905919779